Infra Consultancy in VEENENDAAL

Infra Consultantcy gevestigd in Veenendaal. De werkzaamheden bewegen zich op een 3-tal terreinen. Het adviseren op het grensvlak van aanbesteding en gunning. Hierbij is (RAW/UAV 1989) bestekskennis van groot belang. Maar ook de diverse aanbestedingsregels, waaronder UAR 2001 en ARW 2005, hebben hierop invloed. Het hierbij ondersteunen en trainen van het middenkaderpersoneel vormen de kerntaken

Over Infra Consultancy

Infra Consultancy valt onder de rubriek adviesbureau in Veenendaal.

De werkzaamheden bewegen zich op een 3-tal terreinen. Het adviseren op het grensvlak van aanbesteding en gunning. Hierbij is (RAW/UAV 1989) bestekskennis van groot belang. Maar ook de diverse aanbestedingsregels, waaronder UAR 2001 en ARW 2005, hebben hierop invloed. Het hierbij ondersteunen en trainen van het middenkaderpersoneel vormen de kerntaken

Naar aanleiding van de parlementaire bouwenquête is het besef doorgedrongen dat een herstel van vertrouwen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever noodzakelijk is. Ook hieraan dragen wij ons steentje bij door diverse seminars en workshops te organiseren. Hierbij wordt de problematiek van het aanbesteden en inschrijven vanuit de praktijk behandeld. Een belangrijke doelstelling is om te komen tot wederzijds begrip zonder daarbij afbreuk te doen aan de "spelregels". Het over- en weer erkennen als gelijkwaardige contractpartners vormt hierbij het uitgangspunt.

De gelijkwaardigheid van contractpartner vereist ook van de aannemer de nodige competentie. Het kunnen "meespelen" is niet een kwestie van technische deskundigheid maar vereist andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten liggen veel meer op het vlak van regelgeving en administratieve vakkennis. Deze deskundigheid is van groot belang en wordt veelal gemist. Maar door (nog steeds) lage prijzen en tengevolge van een verdere juridisering van de markt hoognodig. Door het aanstellen van onze projectcontrollers en procesmanagers wordt voorzien in deze specifieke deskundigheid. Hierbij spelen kennisoverdracht en communicatietechniek een belangrijke rol.

Schrijf een beoordeling, win een iPad

Uw mening is belangrijk. Geef een beoordeling en win een iPad. schrijf review

Contact opnemen

Infra Consultancy uit de rubriek adviesbureau uit Veenendaal is gevestigd aan de Koningsschot 45 in VEENENDAAL. Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer 0318-565758.

Diensten en producten voor adviesbureau

Trefwoorden die horen bij Infra Consultancy zijn o.a. :